Jak rodinné konstelace probíhají

Motivace/zadání konstelace

K tomu postavit si konstelaci vás jistě přivedl nějaký problém, máte určitou motivaci. Tuto motivaci po vás bude chtít vědět ten, kdo vaši konstelaci povede. Běžné, ale nikoli povinné, je povědět svoje zadání před skupinou.

Není třeba si nic připravovat ani mít trému, ideální je uvolnit se a jen nechat vyplynout, co v tomto okamžiku přichází.

Platí „čím jasnější otázka, tím jasnější odpověď„. Úvodní rozhovor je tu právě k tomu formulovat otázku, co nejlépe.

Důležitá fakta o rodině/systému:

Ještě před tím, než přijdete na konstelace, je dobré zjistit si o své rodině některá základní fakta:

Co je dobré vědět, než si postavím svoji konstelaci?
kdo ve vaší rodině zemřel mladší 50 let?
kdo z rodiny byl „vyloučen„, zapomenut, o kom se nemluví?
kdo z rodiny byl v klášteře, vězení, v léčebně?
byl někdo z rodiny knězem, jeptiškou?
existovaly v rodině nějaké majetkové křivdy (např. vyvlasnění)?
prožil někdo v rodině velké utrpení (válka, koncentrační tábor, vězení, nemoc)?
spáchal někdo sebevraždu?
byl někdo dlouhodobě nebo těžce nemocný?
byl ve vaší rodině potrat/y?
měli jste vy, vaši rodiče či prarodiče předchozí vztahy (tj. bývalí partněři)
ve firemních konstelacích:
jaká je majetková struktura firmy
jaká je historie vaší firmy
jaká je historie vašeho pracovního místa

Dobré je podívat se na tyto věci alespoň dvě nebo i tři generace nazpět.

Pozn.: rodinné konstelace nejsou určeny pouze pro takto „těžce postižené“ rodiny, toto jsou pouze nejsilnější akcenty

Pokud máte konkrétní motivaci (vztahy, peníze, zaměstnání, zdravotní obtíže) zaměřte se na podobné problémy ve vaší rodině.

Pokud ještě konstelace neznáte, doporučujeme, než si necháte postavit vlastní konstelaci, jich nejdříve několik shlédnout. Budete pak mít z vlastní konstelace větší užitek, budete více chápat, co se děje. Není to ale bezpodmínečně nutné.

Tip: Zjistit, jaký z nás máte pocit, a vyzpovídat nás můžete prostřednictvím úvodní konzultace zdarma.

Co postavit nejdřív?

Doporučujeme nejdříve stavět konstelace své původní rodiny (vaši rodiče…), až poté vaší současné rodiny (manželka, děti…), nebo zdravotní, pracovní či finanční otázky. Ani to není nutné, ale v opačném případě se často stane, že se konstelace k původní rodině stejně sveze.

Stavění konkrétní konstelace

Vaše zadání a základní fakta spolu prezentujete před skupinou, (ta je – slovně i písemně – zavázána k důvěrnosti).

Nikoho nejmenujete, neuvádíte žádné podrobnosti, data ani charakteristiky, pouze základní fakta.

Na výslovné přání je možné tyto údaje sdělit pouze vedoucímu konstelace. Přesto je dobré skupině a především představitelům sdělit alespoň „zápletku příběhu“.

Také budeme chtít vědět, kdo všechno patří do vaší rodiny – rodiče, sourozenci, potraty, expartneři vás, vašich rodičů příp. prarodičů, vaši partneři, děti.

Vedoucí konstelace podle tohoto vašeho zadání vybere ty členy systému, které považuje za relevantní.

Představitele těchto členů si sami vyberete z přítomných (a tomu ochotných). Není důležitá fyzická podobnost, snažte se vybírat ženy za ženy a muže za muže, i když ani to není podmínkou.

Vybraného člověka slovy požádejte, jestli souhlasí s tím zahrát vám příslušníka vaší rodiny a odveďte ho nejprve jen do řady před skupinou.

Vyberete také představitele i za sebe.

Nyní přichází pro vás klíčový moment. Nepřemýšlejte, nekombinujte. Důvěřujte své intuici, dýchejte do břicha, můžete zavřít oči, a přitom položte představiteli ruce zezadu na obě ramena a pomalu ho odveďte v prostoru na místo, na které patří. Pouze to, žádné polohování, žádné instrukce. Vše v beze slov.

(Konstelace fungují bez tohoto rituálu, ale je to dobrý rituál. Někdy ale stavíme tzv. zfleku, což ukazuje, že v podstatě každá chvíle je jistou konstelací…)

Odveďte tak jednoho po druhém, a pak se posaďte na svoje místo a dívejte se, nechte na sebe to, co vidíte působit.

Pokud máte pocit, že byste měli ještě doplnit nějakou informaci, na kterou jste při úvodním rozhovoru zapomněli, můžete to udělat kdykoli v průběhu kontelace.

Samotný průběh rodinné konstelace

Nyní je důležité, aby představitelé plně důvěřovali tomu, co se ve vás a s vámi děje. Od tělesných vjemů a stavů, přes pocity až po myšlenky. To vše je stále vaše a zároveň je to relevantní pro postavu, kterou představujete, proto se nemusíte namáhat s rozlišováním. Pozorně vše vnímejte, nezasahujte, necenzurujte. Vše je správně.

Vedoucí konstelace vás může vyzvat, abyste následovaly svoje impulsy a/nebo popsali, jak se máte, co se s vámi děje.

Odpovídejte přímo a jednoduše. Mnoho slov umořilo osla a rozptýlilo energii. Stačí – „je mi dobře, je mi špatně, bolí mě břicho, chce se mi smát, toho mám rád, toho ne, ta mě přitahuje…“ Sdělujte i stavy, myšlenky a pocity, které nejsou obvyklé nebo „správné“. Neobvyklé pocity v těle, bizarní myšlenky, nebo např. sexuální přitažlivost k dítěti, nenávist k rodičům, mateřské pocity k manželce…

Co se bude dít dál záleží hlavně na vás – představitelích. Vedoucí konstelace vás může přestavět, může vás požádat, abyste řekli určité věty (pokud můžete), ale řídí se podle vašich signálů, zadání klienta a systemických zákonitostí.

Léčivé věty v konstelacích

Nejde o žádné zázračné formulky. Mnohem spíše jsou to ta nejobyčejnější prohlášení, pojmenování situace, která nebyla vyslovena a na svoje vyslovení čekají:

  • Chyběl/a si mi
  • Bolelo to
  • Neměl jsem pro tebe místo.
  • Vidím tě.
  • Ty jsi větší a já jsem menší.
  • Jsi ten správný táta/ta správná máma pro mě.
  • Beru si za to svoji zodpovědnost a tu tvoji nechávám tobě.
  • a další

Vždy je důležité, aby taková věta byla opravdu pravdivá, aby šla zevnitř. Často čím obtížnější je větu vyslovit, tím víc je to třeba a má to větší účinek. Dívejte se přitom do očí tomu, komu věty říkáte.

Někdy je dobré se uklonit. A opět jako prosté, pravdivé gesto. Děkuji ti, za to, co jsi pro mě udělal. Děkuji ti za život. Nikdo vás k úklonám ale nutit nebude.

Co konstelace nejsou

Konstelace nejsou katarzní technika, silné emoce nejsou podmínkou dobré konstelace. Přesto se jim nebraňte. Železo se lépe ohýbá nahřáté a emoce jsou takovým ohněm, který dokáže prolomit ledy. Dobré je ale v každém případě „zůstat zde“ – emoce bez vědomého prožití, slepé záchvaty jsou pouze dalším útěkem.

Rovněž happyend s hromadou objímajících se není podmínkou dobré konstelace. Někdy je to prostě tak a úkolem konstelací není věci měnit, ale ukazovat takové, jaké jsou.

Závěr konstelace

Konstelace trvá od 20 do +- 40 minut (delší konstelace už většinou ukazují nějakou obtíž).

Většinou v závěrečné fázi  vedoucí konstelace postaví zadavatele na jeho místo v systému, aby zažil změnu na vlastní kůži. Zde už se většinou nepracuje, protože konstelace často „předběhne“ člověka, který je zmatený a ještě mu to úplně nedochází.

Na závěr vyzve vedoucí konstelace, aby všichni představitelé vystoupili z rolí.

O konstelaci je možné mluvit, ptát se vedoucího či zástupců, ale někdy je lépe jen chvíli dýchat.

 

Podpora pro zástupce i zadavatele po rodinné konstelaci

Pokud máte něco urgentního, co jste v roli nemohli říct, můžete to skupině, či zadavateli říct,  samozřejmě citlivě a s respektem. Uvažte, že zážitky z role mohou být důležité především pro vás samotné.

To, co si z role odnesete s sebou, nechte na sebe působit. Jestli se vás něco dotklo, zřejmě se vás to týká, věnujte tomu pozornost. Hraní v konstelaci může být silnějším prožitkem a může působit více než vlastní konstelace.

Pokud vám nejde vystoupit z role, věnujte se něčemu jinému, pokud možno fyzickému. Chůzi, práci, studené sprše.

Pokud usoudíte, že to, co se s vámi po konstelaci děje, je vážné, pište, volejte!

Podpora po absolvování semináře je samozřejmostí – viz. následná péče. Obrátit se můžete také na kteréhokoli lektora ze seznamu České asociace systemických konstelací zde >

Nesnažte se konstelaci uchopit hlavou. Slova a intelektuální schémátka jsou pokusy o kontrolu, pokusy omezit možný vliv konstelace, uchopit část, zatímco celek uniká. Nebojte se, konstelace to s vámi myslí dobře.

Součástí Rodinných konstelací tedy ani seminářů proto není interpretace vaší konstelace. Konstelace nejsou intelektuální cvičení ani lektor není v roli experta, který předem ví, co je pro vás nejlepší. Interpretace, snaha rozumově konstelaci uchopit – a to jak ze strany lektora tak i z vaší, může být další pokusem o kontrolu, další obranou a snahou nevidět bolestné skutečnosti.

Nechte prožitek působit. Pokud byla konstelace špatná, chybně vedená apod., bude jejím výsledkem pravděpodobně jen krátká rozlada. Pokud byla dobrá, zapůsobí často nenápadně, sama, bez vašeho přičinění.

To vše nevylučuje další práci na objevených tématech např. v rámci vlastní psychoterapie – taková podpora je naopak vhodná a dnes již je mnoho profesionálů, kteří konstelace znají či je sami provozují (viz ČASK).

Kdy absolvovat další konstelaci?

Konstelace působí pomalu, v hloubce. Nespěchejte proto s další konstelací. Dva měsíce mezi konstelacemi je minimální čas, rok dobrý čas, dojít vám může ledacos i po letech.

Jak poznám, že se to povedlo?

Aniž bychom se snažili o alibismus, musíme říct, že těžko. Často to, z čeho mám těžkou hlavu, že jsem neodvedl nejlépe, se časem ukáže, jako správná trefa a naopak, velký happyend na place nezmění nic ve skutečnosti. Konstelace jsou přece jen trochu kouzlo – pokud jsou všichni zúčastnění připravení, děje se vše samo.

Kontraindikace

V konstelacích jste stále sami za sebe. Cokoli po vás lektor chce, nejprve zhodnoťte, přezkoumejte, a pak teprve jednejte v souladu se svými pocity. V konstelacích jde o znovu/nalezení vlastní zodpovědnosti a síly, nikoli o vzdávání se. Proto absolvujte konstelace při plném vědomí nezkaleném medikací, drogami či aktutními stavy.

Konstelace nejsou náhradou za lékařskou péči, včetně psychoterapeutické, takže pokud jste v psychoterapeutické, psychiatrické či obdobné lékařské péči, konzultujte prosím svoji účast na konstelacích se svým lékařem/terapeutem.

Zeptejte se – byl bych dnes schopen vylézt feratu, potápět se, jít vrcholovou túru? Protože to všechno konstelace mohou být.

Konstelace nejsou vhodné pro řešení akutních potíží!
Pro náhled hlubších vzorců a příběhů našeho života, je dobré mít alespoň nějaký odstup a kapacitu snést dočasně vynořivší se potlačené obtížné věci.

Úvaha na konec –  co je cílem rodinných konstelací?

Jsme kameny vržené do existence. Kam letíme? Proč? Možná poznat ruku, která nás hodila – ty, co nás přivedli na tento svět a skrze něž k nám proudí energie života, nám pomůže spojit se s proudem a říct ANO svému životu.

Máte zpětnou vazbu či dotaz