Potomci holocaustu

Odkaz na článek Dity Šamánkové – MEZIGENERAČNÍ PŘENOS TRAUMATU HOLOCAUSTU
Z úvodu: „Židé přeživší holocaust přenášejí archetyp oběti do další generace projekcí odštěpených traumatizovaných částí svého self do psychiky vlastních dětí, které prostřednictvím symbiotické vazby fungují jako protetická náhrada amputovaných částí rodičovského „já“ a umožňují tak rodičům psychologické přežití. Externalizace rodičovských zranění, objevených ve vlastních psychických strukturách následující generací Židů, byla zlomem v chápání této dosud potlačované problematiky s dopadem pro celou lidskou společnost.“
Klíčová slova: holocaust – psychické trauma, oběť, ukrývané děti, druhá generace, mezigenerační přenos

UPDATE: https://is.muni.cz/th/uhjdf/Transgeneracni_prenos_traumatu_holocaustu.pdf


http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/PSYCH202/03.htm