Jak rodinné konstelace probíhají

Než si necháte postavit vlastní konstelaci, doporučujeme nejdříve několik konstelací shlédnout. Budete pak mít z vlastní konstelace větší užitek, budete více chápat, co se děje.
Není to ale bezpodmínečně nutné.

K vlastní konstelaci je třeba určité připravenosti, konstelaci si nelze vynutit ani předem postavit v hlavě. Nechte konstelaci přijít k sobě. Příliš mnoho chtění nedovolí, aby vám konstelace ukázala právě to, co potřebujete.

Což vám ovšem nebrání v tom, abyste nám napsali či zavolali a předem si konstelaci zamluvili:)

Doporučujeme nejdříve stavět konstelace své původní rodiny (vaši rodiče…), až poté vaší současné rodiny (manželka, děti…). Ani to není nutné, ale v opačném případě se často stane, že se konstelace k původní rodině stejně sveze.

K tomu postavit si konstelaci vás jistě přivedl nějaký problém, máte určitou motivaci. Tuto motivaci po vás bude chtít vědět ten, kdo vaši konstelaci povede. Ještě předtím je dobré zjistit si o své rodině některá fakta:

Co je dobré vědět, než si postavím svoji konstelaci?
kdo ve vaší rodině zemřel mladší 40 let?
kdo z rodiny byl „vyloučen“, zapomenut, o kom se nemluví?
kdo z rodiny byl v klášteře, vězení, v léčebně?
byl někdo z rodiny knězem, jeptiškou?
existovaly v rodině nějaké majetkové křivdy (např. vyvlasnění)?
prožil někdo v rodině velké utrpení (válka, koncentrační tábor, vězení, nemoc)?
spáchal někdo sebevraždu?
byl někdo dlouhodobě nebo těžce nemocný?
byl ve vaší rodině potrat/y?
měli jste vy, vaši rodiče či prarodiče předchozí vztahy (tj. bývalí partněři)
Dobré je podívat se na tyto věci alespoň dvě nebo tři generace nazpět.

pozn.: rodinné konstelace nejsou určeny pouze pro takto „těžce postižené“ rodiny, toto jsou pouze nejsilnější akcenty

Pokud máte konkrétní motivaci (vztahy, peníze) zaměřte se na podobné problémy ve vaší rodině.

Tato fakta spolu s motivací prezentujete před skupinou, která je – slovně – zavázána k důvěrnosti.

Nikoho nejmenujete, neuvádíte žádné podrobnosti, data ani charakteristiky, pouze základní fakta.

Na výslovné přání je možné tyto údaje sdělit pouze vedoucímu konstelace. Přesto je dobré skupině a především představitelům sdělit alespoň „zápletku příběhu“.

Také budeme chtít vědět, kdo všechno patří do vaší rodiny – rodiče, sourozenci, potraty, expartneři vás, vašich rodičů příp. prarodičů, vaši partneři, děti.

Vedoucí konstelace podle tohoto vašeho „zadání“ vybere ty členy systému, které považuje za relevantní.

Představitele těchto členů si sami vyberete z přítomných (a tomu ochotných). Není důležitá fyzická podobnost, snažte se vybírat ženy za ženy a muže za muže, i když ani to není podmínkou.

Vybraného člověka slovy požádejte, jestli souhlasí s tím zahrát vám příslušníka vaší rodiny a odveďte ho nejprve jen do řady před skupinou.

Vyberete také představitele za sebe.

Nyní přichází pro vás klíčový moment. Nepřemýšlejte, nekombinujte. Důvěřujte své intuici, dýchejte do břicha, můžete zavřít oči, a přitom položte představiteli ruce zezadu na obě ramena a pomalu ho odveďte v prostoru na místo, na které patří. Pouze to, žádné polohování, žádné instrukce. Vše v tichu.

(konstelace fungují bez tohoto rituálu, ale je to dobrý rituál.)

Odveďte tak jednoho po druhém, a pak se posaďte na svoje místo a dívejte se, nechte na sebe to, co vidíte působit.

Pokud máte pocit, že byste měli ještě doplnit nějakou informaci, na kterou jste při úvodním rozhovoru zapomněli, udělejte to.

Nyní je důležité, aby představitelé plně důvěřovali svým pocitům. Vaše pocity nejsou jen vaše pocity, jde o pocity těch, které představujete. Pozorně je vnímejte a snažte se do nich nezasahovat, necenzurovat je.

Vedoucí konstelace vás může vyzvat, abyste tyto svoje pocity, impulsy následovali. Nebo se vás na ně přímo zeptá.

Odpovídejte přímo a jednoduše. Mnoho slov umořilo osla a rozptýlilo energii. Stačí – „je mi dobře, je mi špatně, bolí mě břicho, chce se mi smát, toho mám rád, toho ne, ta mě přitahuje…“ Sdělujte i pocity, které nejsou obvyklé nebo „správné“. Sexuální přitažlivost k dítěti, nenávist k rodičům, mateřské pocity k manželce…

Co se bude dít dál záleží hlavně na vás – představitelích. Vedoucí konstelace vás může přestavět, může vás požádat, abyste řekli určité věty (pokud můžete), ale řídí se podle vašich signálů (a samozřejmě řádu lásky:).

Konstelace nejsou katarzní technika, silné emoce nejsou podmínkou dobré konstelace. Přesto se jim nebraňte. Železo se lépe ohýbá nahřáté a emoce jsou takovým ohněm, který dokáže prolomit ledy. Dobré je ale v každém případě „zůstat zde“ – emoce bez vědomého prožití, slepé záchvaty jsou pouze dalším útěkem.

Rovněž happyend s hromadou objímajících se není podmínkou dobré konstelace. Někdy je to prostě tak a úkolem konstelací není věci měnit, ale ukazovat takové, jaké jsou.

Konstelace trvá od 20 do +- 60 minut.

Většinou v závěrečné fázi postaví vedoucí konstelace toho, kdo si ji zadal, na své místo do systému.

Na závěr vyzve vedoucí konstelace, aby všichni představitelé vystoupili z rolí.

To, co si z role odnesete s sebou, nechte na sebe působit. Jestli se vás něco dotklo, zřejmě se vás to týká, dožaduje se to pozornosti, dostali jste příležitost se o sobě něco dozvědět, na sobě pracovat. Často je hraní v konstelaci silnějším prožitkem a působí více než vlastní konstelace (třebaže jen na člověka samotného).

Pokud vám nejde vystoupit z role, věnujte se něčemu jinému, pokud možno fyzickému. Chůzi, práci, studené sprše.
Pokud usoudíte, že je to vážné (platí i pro zadavatele), pište, volejte. Podpora po absolvování semináře (viz. následná péče) je samozřejmostí.

Nesnažte se také konstelaci uchopit hlavou. Slova a intelektuální schémátka jsou pokusy o kontrolu, pokusy omezit možný vliv konstelace, uchopit část, zatímco celek uniká. Nebojte se, konstelace to s vámi myslí dobře.

Součástí Rodinných konstelací tedy ani seminářů proto není interpretace vaší konstelace. Konstelace nejsou intelektuální cvičení ani lektor není v roli experta, který předem ví, co je pro vás nejlepší. Interpretace, snaha rozumově konstelaci uchopit – a to jak ze strany lektora tak i z vaší, může být další pokusem o kontrolu, další obranou a snahou nevidět bolestné skutečnosti.

Nechte prožitek působit. Pokud byla konstelace špatná, chybně vedená apod., bude jejím výsledkem jen krátká rozlada. Pokud byla dobrá, zapůsobí často nenápadně, sama, bez vašeho přičinění.

Konstelace však působí pomalu, v hloubce. Nespěchejte proto s další konstelací. Dva měsíce je minimální čas, rok dobrý čas, dojít vám může ledacos i po letech.

Jak poznáte, že se to povedlo? Aniž bychom se snažili o alibismus, musím říct, že těžko. Často to, z čeho mám těžkou hlavu, že jsem neodvedl nejlépe, se časem ukáže, jako správná trefa a naopak, velký happyend na place nezmění nic ve skutečnosti. Konstelace jsou přece jen trochu kouzlo – pokud jsou všichni zůčastnění připravení, děje se vše samo.

Je nějaké nebezpečí?

Myslím, že největší nebezpečí je, že se mineme. Navzájem spolu, s energií, kterou jsme všichni do skupiny přinesli, s příběhem, s pointou. Díky tomu, že konstelace pracují prostřednictvím skupiny a na hluboké úrovni, není možné je osobně zneužít. Pokud by k něčemu takovému došlo, zůstane to pouze na povrchu, nebudou to konstelace (ale uznávám, že poznat tu hranici někdy není lehké).

A úplně na konec – co je vlastně cílem rodinných konstelací?

Ukazují rodinné konstelace jakousi absolutní zjevenou pravdu?

Je to terapie? Šamanismus? Magie? Napojení?

Stále nevím. Vidím jen výsledky, že něco funguje a něco ne. A konstelace fungují.

Určitě to není tvrdohlavé vracení se do minulosti ani snaha měnit, co už se změnit nedá. Je to nacházení své vlastní síly, kterou máme, pokud jsme v kontaktu se svými kořeny, s tím, odkud přicházíme a kdo jsme. Hledáme cestu k našim skutečným, hlubokým a opravdovým pocitům – k bolesti a lásce. To jsou základní polarity, v nichž plyne život z dávné minulosti skrze naše předky k nám a skrze nás dál k našim dětem. Tyto primární pocity, primární síly jsou nesmírně silné, jsou silnější než my, nemáme je pod kontrolou a už v jejich pouhé blízkosti jsme bezmocní a zranitelní. Pokud se ale této větší síle nevydáme, pokud utíkáme, zavíráme se, obviňujeme, snažíme se být silnější, pak s touto silou ztrácíme kontakt a po čase se ocitáme mimo proud života, mimo proud vlastní životní síly, mimo ostatní.
V konstelacích tuto sílu hledáme.

You may also like...