E-book Harmonie celku – rodinné konstelace v odrážkách a bodech

Základní info o konstelacích v přehledné podobě.


Ukázka & obsah:

KONTROVERZE OKOLO RODINNÝCH KONSTELACÍ

Konstelacím bývá vyčítána celá řada věcí. Že jsou:

  • dogmatické
  • nebezpečné
  • duchovní
  • bezbožné
  • nezodpovědné
  • slibují zázraky
  • nemorální
  • vymyslel je fašista

Tak jedno po druhém:

DOGMATICKÉ

Protože hovoří o řádu, který funguje – první mají přednost, muž je silnější vpravo od ženy, sex zakládá pouto atd. Tento řád ale není Hellingerem vymyšlené dogma. Byl pouze pozorován v tisícovkách konstelací jako něco co funguje, v kontrastu s tím, co nefunguje. Jako přírodní zákon.

NEBEZPEČNÉ

Ano, rozhodně. Ohrožují naše omezené vidění světa, přináší změnu.

DUCHOVNÍ Psychiatrie a psychoterapie si zakládají na své vědeckosti – na své přijatelnosti pro materiální vědecký názor, a proto nemohou mezi sebe přijmout směr, jehož samo fungování je založeno na něčem vědecky dosud nevysvětleném. Směr, jehož kořeny tkví spíše v tradiční moudrosti afrického kmene a až poté v moderních terapeutických technikách. Stále ještě zaměňujeme náboženství a duchovnost. Konstelace jsou duchovní, ale nehlásí se k žádnému náboženství.

BEZBOŽNÉ

Zde se naráží jednak na Hellingerovo vystoupení z církve. V životopise píše: “Moje rozhodnutí odejít z náboženského řádu po 25 letech bylo přátelské. Postupně se mi ujasňovalo, že být duchovním již není vhodný výraz mého vnitřního růstu.” A druhak právě k onomu přesahu konkrétních náboženství k něčemu většímu – Lásce ducha. Konstelace zpochybňují (alespoň v našich životech) také koncept převzaté viny, obětního beránka (”vzal na sebe naše hříchy”). Problém je také se svědomím, které je výborným manipulačním nástrojem (což potvrzuje jeho plasticitu, relativnost) a je vděčné ho vykládat jako boží hlas.

NEZODPOVĚDNÉ

V mnoha konstelacích se ukázalo zpochybněné jednoduché vnímání oběti a pachatele. Např. často se objevovalo, že agresivita mužů byla výrazem jejich bezmoci a větší moc a nepřímou agresi ve vztahu projevovala žena. To nepohodlně narušuje naše navyklé černobílé vidění (a na něm postavené instituce a vše další). Hellinger ani konstelace ale neříkají, že pachatel tím není odpovědný za své jednání. Pouze ukazují hlubší vrstvy a motivy, bez jejichž odkrytí se můžeme motat v bludných kruzích další a další generace (a čerpat fondy pro vděčné neziskovky). Jako krok k nezodpovědnosti bývá vykládáno také Hellingerovo tvrzení o relativitě svědomí. Zde je třeba říct, že konstelace (pohyby Duše) vedou člověka k vyššímu svědomí – ke spojení s vyšším celkem Zemí, Duší. Za nezodpovědné je označováno i krátké – často jednorázové – trvání konstelací. Že je klient po jedno, dvouhodinové konstelaci – bez “vysvětlení” vržen zpět do svého života… Ano, konstelace nechtějí zachraňovat, starat se ani přebírat zodpovědnost. Naopak směřují klienta k převzetí vlastního života. Neporozumění také panuje v oblasti osobní zodpovědnosti – konstelace ukazují, jak jsem zapleteni do větších příběhů, které nás vedou dělat různé věci. To nás ale nezbavuje osobní zodpovědnosti.

SLIBUJÍ ZÁZRAKY

Nu, občas se nějak přihodí. Ale většinou je to prostě práce jako každá jiná.

NEMORÁLNÍ

Viz. odstaveček o obětích a pachatelech a o svědomí. Konstelace (a historie) ukazují, že čisté svědomí má na svém kontě mnoho obětí a morálka odkazující se na takové svědomí není než manipulace. Hellinger ukazuje, že žít s vinou je těžší, moudřejší a lidštější, než se snažit za každou cenu a marně zůstat nevinní (což znamená provinit ty druhé). V konstelaci se např. zástupkyně znásilněné ženy překvapivě postavila vedle pachatele – otce svého dítěte. Zatímco klientka zůstávala pouze u traumatu a obrazu oběti a pachatele, její duše viděla větší obraz – tedy to, že takto vznikl nový život. Konstelace tím nesnímala vinu z muže, ani nepopírala ženino trauma, ale ukázala i to další, větší obraz.

OBSAH:

Příběhy 4
Jak si konstelace představit 5
Původ konstelací 6
Jak rodinné konstelace probíhají 7harmonie-celku-konstelace-obal
Co je dobré vědět předem 8
Zástupci v konstelacích 9
Klient v konstelacích 10
Lektor/terapeut 11
Achillova pata pomáhajících profesí 12
Co je výsledkem konstelace? 13
Jak často absolvovat konstelace 14
Řád 15
Okruhy témat 16
Chci vlastní konstelaci! 17
Individuální konstelace 18
Emoce & katarze v konstelacích 19
Interpretace konstelace 20
Bezpečnost 21
Následná péče 22
Řešení stížností 23
Nebezpečí rodinných konstelací 24
Kontraindikace účasti na rodinných konstelacích 25
Spoluúčast rodinných příslušníků – partnerů a dětí 26
Muži a konstelace 27
Test otcovství 28
Vděčný za život 29
Říct všemu ano 30
Relativní svědomí 31
Převzaté pocity 32
Transgenerační přenos 33
Problém s odpouštěním 34
Něco většího 35
Tajemství 36
Primární a sekundární pocity 37
Proč jsou konstelace teď v kurzu? 38
Jsou konstelace absolutní pravda? 39
Kontroverze okolo rodinných konstelací 40
Systemické 42
O mně 43
Imaginativní rozhovor 44
Příběhy 46
Moje mise rodinných konstelací 47
Aisha 47
Doporučuji 48
Literatura 48
Prohlášení o účasti 49