Privacy Policy

Kdo jsme?

Adresa našeho webu je: http//www.rodinne-konstelace.org 

Tento web slouží k informování o našich seminářích rodinných konstelací i o této metodě vůbec.

Správcem je Mgr. Marek Páral, IČO 73846074.

V souvislosti s naší činností shromažďujeme pouze nejnezbytnější osobní údaje v rozsahu běžném pro potřeby kontaktu s účastníky seminářů a zasíláním vyžádaných informačních emailů, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním našich služeb.

Údaje vedené o Vás v databázi rodinne-konstelace.org obsahují pouze skutečnosti nutné pro kontaktování Vaší osoby, údaje o navštívených seminářích, případně o jejich průběhu.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Jak dlouho uchováváme vaše data

Pro uživatele, kteří se registrují na našich webových stránkách, ukládáme také osobní údaje, které poskytují, v jejich uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou měnit své uživatelské jméno). Administrátoři webových stránek také mohou tyto informace zobrazit a upravovat.

Vaše osobní údaje shromažďujeme do doby než odvoláte svůj souhlas nebo přímo požádáte o jejich vymazání (námi používaný CM|S Wordpres má tuto funkčnost zabudovanou – po přihlášení uživatele stačí vyplnit email na této adrese: https://rodinne-konstelace.org/wp-admin/erase-personal-data.php.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako klient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Jak chráníme Vaše kontaktní data na tomto webu?

Náš web běží na serverech firmy Wedos, které jsou zajištěny proti zneužití dat s ohledem na pravidla GDPR. Více lze zjistit na jejich stránkách Zásady zpracovaní osobních údajů zákazníků WEDOS v souladu s GDPR.

Jaké postupy pro narušení dat máme

Kromě opatření, které aplikuje průběžně poskytovatel webhostingové služby (Wedos), pravidelně  aktualizujeme kód redakčního systému WordPress, používanou šablonu a pluginy. Proti útokům využíváme služeb pluginu Wordfence, který pravidelně skenuje naše stránky, registruje pokusy o prolomení hesla, spolupracuje se seznamy nebezpečních kódů a blokuje neoprávněné aktivity.

Cookies

Pokud byste ponechali komentář na našich stránkách, můžete se přihlásit k ukládání vašeho jména, e-mailové adresy a webových stránek v cookies. Slouží vašemu pohodlí, nemusíte vyplňovat své údaje znovu, když chcete vožit další komentář. Tyto soubory cookie budou uchovány po dobu jednoho roku.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasný soubor cookie a určíme, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče je zrušen.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů k povolení možnosti zobrazování na obrazovce. Přihlašovací soubory cookie setrvají dva dny a soubory cookie k publikování textu na obrazovce platí jeden rok. Pokud vyberete možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, budou přihlašovací soubory cookie odebrány.

Od kterých třetích stran přijímáme data?

Nepracujeme s daty třetích stran.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vestavěný obsah z jiných webových stránek se chová přesně tak, jako kdyby návštěvník navštívil další webové stránky.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a sledovat interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni k tomuto webu.

Požadavky na zveřejňování v právních předpisech

Respektujeme právné předpisy týkající se zveřejňování dat a informací. Pokud shledá kterýkoli návštěvník našeho webu nedostatek, který jsme prřehlédli, prosíme o zaslání informace na adresu správce, abychom mohli zjednat nápravu. (marek.paral@rodinne-konstelace.cz)