Konstelace nevážně

Koláže z PC autora, které se přihnaly jedno zimní odpoledne