Individuální konstelace – konzultace – provázení

(Informace o vstupních konzultacích zdarma zde >)


Individuální konstelace – 500 Kč/hod, když máte svůj vhodný a klidný prostor; jinak domluva individuálně.


Pracuji s konceptem a technikami systemických konstelací – klient je součástí většího celku a cestou zpět k rovnováze je nalézt klientovo místo v jeho systému – rodině, firmě, zaměstnání, vnitřním světě.

 

You may also like...