Andělé na univerzitě

Autor Angelologie dějin, publikace mimořádné svým rozsahem (645 str.) i duchovním zaměřením, Emil Páleš (*1966) vystudoval kybernetiku a vyučoval počítačovou lingvistiku na Katedře umělé inteligence Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1989-1994 vedl výzkum „Počítačový model slovenštiny“ v Jazykovědném ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd. Od roku 1994 založil a vede nadaci Sophia. V letech 1993-1999 vydával čtvrtletník Sophia, roku 1995 publikoval esejistickou studii Duchovná úloha strednej Európy alebo ako súvisia rozprávky s politikou. Je předním představitelem sofiologie, disciplíny usilující o syntézu věd, umění a náboženství.

V čom konkrétne spočíva Váš objav?

V znovuobjavení stredovekej angelológie, čiže náuky o anjeloch. Od staroveku sa verilo, že jestvuje hierarchia anjelských chórov, duchovných bytostí, ktoré inšpirujúco zasahujú do vývoja v prírode aj v dejinách. Medzi nimi aj sedem archanjelov, ktorí sa cyklicky striedajú ako tzv. duchovia času. Každý z nich inšpiruje duchovnú atmosféru Zeme určitý počet rokov a potom ho vystrieda ďalší v poradí. Dátumy vlád týchto duchovných bytostí máme už na päťtisíc rokov starých hlinených tabuľkách, pretože Babylončania mali na tomto poznaní založený svoj kalendár.

Podarilo sa mi ukázať, že tu nešlo o žiadne povery, ako si doteraz mnohí mysleli. Dátumy vlád jednotlivých archanjelov sa skutočne zhodujú s tzv. krivkami kultúrneho rastu v dejinách. Striedanie duchov času sa odzrkadľuje v striedaní kultúrnych období ako gotika, renesancia, baroko, osvietenstvo, romantizmus a podobne. Podarilo sa mi teda vybudovať most medzi starobylou kňazskou múdrosťou a súčasnou sociológiou a historiografiou. Najstaršie duchovné tradície ľudstva a špičková moderná veda sa tu stretli.

Môžete uviesť dajaký konkrétny príklad?

Áno, vezmime si napríklad archanjela Rafaela. V biblických apokryfoch vystupuje ako patrón lekárstva. Je skutočne inšpirátorom medicíny. Najslávnejší lekári, ako otec medicíny Hippokrates, Galenos, Avicenna alebo Čaraka vytvorili svoje diela práve v rafaelských obdobiach. Michael je zase veľkým inšpirátorom filozofie. Po roku 600 pr. Kr., keď sa stal duchom času, sa objavili v celom starom svete mudrci a veľkí myslitelia. Lao´c, Konfucius, Buddha, Zarathuštra, veľkí izraelskí proroci aj grécki filozofi boli súčasníci. Zvážte: nemali medzi sebou žiaden kontakt – a predsa učili rovnaké hlavné myšlienky! Archanjel Anael je napríklad inšpirátorom krásnych umení, poézie a hudby. Jeho posledný zásah do dejín sa odohral v čase Mozarta, Paganiniho, Beethovena a veľkých romantických básnikov ako Goetheho a Schillera.

Link: http://www.sophia.sk