Kolabující zástupce

otázka, kterou jsem dostal emailem…
Otázka:
Rád bych Vás poprosil alespoň o stručné vysvětlení příčiny a významu jevu o kterém jsem slyšel vyprávět jednoho z účastníků semináře rodinných konstelací. Ze začátku se vše odehrávalo tak jak je popsáno v literatuře.V závěru semináře došlo… …pro mne k nepochopitelnému jevu. Zástupce představující klienta upadl do bezvědomí a teprve po delší době se s ním podařilo navázat pouze slovní kontakt. Velmi dlouho trvalo než se dokázal pohnout a vstát.
Děkuji za Vaši odpověď.
Odpověď:
…, dovolte mi nejdřív několik poznámek k vaší otázce samotné. Je těžké vyjadřovat se k něčemu, čeho jsem nebyl přímým svědkem ani já a dokonce ani vy. Fáma je fenomén s vlastním záludným životem a není v silách jednoho se s ní vypořádat. To musím říct především. Znamená to také, že vy sám jste rodinné konstelace nezažil? Dostávám tu a tam obdobné otázky ke konstelacím, k meditacím, k holotropnímu dýchání a často vyjadřují strach, odpor či již předem zřejmý odsudek. Mohu pak odpovědět cokoli a odpověď je tak jako tak použita jen pro potvrzení tazatelova předchozího názoru. Bohužel většinou bez vlastní zkušenosti. A udělat si reálný názor na konstelace bez vlastního prožitku je nemožné. Nechci vás tím nijak napadat či podezírat, je to má opakovaná zkušenost a já jsem díky vždy ptám na toho, kdo se ptá.
Stejně tak nemohu říct, zda se semináře vždy odehrávají tak, jak je popsáno v literatuře. Literatura – a především ta o rodinných konstelacích – byla napsána ex post, na základě živých zkušeností z mnoha proběhlých seminářů. Práce s rodinnými konstelacemi je velmi experimentální a řečeno s Nellesem (W. Nelles – Rodinné konstelace) fenomenologická, tzn. odehrává se vždy v přítomnosti, mimo teorie a schémata, bez předem daných očekávání, v otevřenosti tomu, co přijde. A to musím zdůraznit – ano, práce s konstelacemi je nepochopitelná. Ač existují některá vysvětlení, jde většinou jen o spekulace (např. R. Sheldrake – morfogenetická pole) a nikdo neví, jak vlastně konstelace fungují. Říkám k tomu na seminářích – a vy víte, jak funguje svět? Víte třeba jen, jak funguje vaše PC? Přesto je používáte a žijete.
A teď už k otázce samé – myslím, že se to mohlo stát. Umím si představit, že když se například dozvíte, že váš otec není váš otec, pořádně to s vámi zamává. Nebo když se naráz vyvalí dlouho zadržované pocity – smutek za mrtvým dítětem, rodičem, partnerem, za dávnou láskou. Bolest z opuštění, cokoli. A že se to stalo zástupci… hraní rolí je náročné, člověk nemůže zůstat mimo, je zasažen. A to i proto, že výběr zástupců není náhodný (tedy ne v běžném slova smyslu). Žena se třemi potraty hraje ženu se třemi potraty, rozvedený hraje rozvedeného, nevěrný hraje podváděného. Jak se pak má její člověka role netýkat, jak by mohl zůstat mimo? A smutek, bolest, vztek, pocity, které prožívá jsou stejně tak pocity zástupce jako postavy, kterou hraje. Konstelace mají vliv nejen na toho, kdo si staví, ale i na zástupce ba i na diváky. A jestliže je emocí, energie příliš – a obrany jsou stále ještě silné – může být logickým východiskem organismu zkrat, vypnutí, odpadnutí třebas do krátkého bezvědomí (řekněme něco jako restart windows:)
Tolik obecně k vaší nepotvrzené zprávě. Osobně jsem se s tak extrémní reakcí nesetkal ani během dvouletého intenzivního výcviku ani během asi třech let své praxe. Pokud se účastník konstelací setká s něčím pro něj osobně příliš silným a ohrožujícím, je nejbližší reakcí útěk – z role či z celé skupiny. Napsal jsem víc, než jsem sám čekal. Děkuji za inspiraci k zamyšlení. Budu rád, když mi dáte ještě aspoň malou zpětnou vazbu. Či dokonce když konstelace přímo vyzkoušíte.
Není přece náhoda, že vás právě konstelace zaujaly:)
Přeji hezký den
Marek Páral