Individuální konstelace – konzultace – provázení

(Informace o vstupních konzultacích zdarma zde >)


Individuální konstelace/konzultace – 450 Kč/hod (50min)


Pracuji s konceptem a technikami systemických konstelací – klient je součástí většího celku a cestou zpět k rovnováze je nalézt klientovo místo v jeho systému – rodině, firmě, zaměstnání, vnitřním světě.

Při dlouhodobější práci používám techniky imaginace (osobní totem, voice dialog, práce s vnitřními démony), zpřítomňování a vědomého prožívání, tělesného kotvení, práci s transem a dechem.

 

You may also like...