Dotazník

Dostal jsem emailem takovýto malý dotazníček. Odpovídám veřejně, neb to považuji za přínosné.
jaké jsou výhody víkendových seminářů?
Míníte-li výhody delších seminářů oproti kratším, pak rozhodně větší hloubka, větší soustředění. Společně prožité příběhy skupinu více sblíží a kolik důvěry a otevřenosti je ve skupině, tolik se mohou konstelace dařit.
V naší rychlé době je čas, klid, ponoření právě to, co je naší duši nejvíc třeba.
informujete se před zahájením semináře na zdravotní stav častníka (těhotenství, epilepsie)?
Ne, neinformuji. Nědělá to ani nikdo z lektorů rk, které znám. Samozřejmě uvádím kontraindikace jak na těchto stránkách tak v úvodu seminářů. Pak už důvěřuji účastníkům, že pokud mají nějaké pochyby, sdělí mi je. Nenechávám také účastníky podepisovat žádná prohlášení. Chápal bych to jako vyjádření nedůvěry. Stejně tak ani já účastníkům nepodepisuji sliby zázračného uzdravení či převzetí jejich problémů.
Důležité je, že průběhu semináře ani po něm nepřebírám za účastníky zodpovědnost. To by znemožnilo jakoukoli práci. Naopak cílem je přivést účastníky k tomu, aby za svůj život převzali zodpovědnost sami. Tedy i za to, zda jsou schopni konstelace absolvovat či nikoli.
Především jsou kontraindikace stejné jako u všech metod práce s psýché a s duší. Jsou obecně známé a notoricky opakované. Právě časté dotazy na tuto oblast a také neustálé uvádění kontraindikací na všech možných místech je právě oním přehazováním odpovědnosti jako horkého bramboru.
Poznámka k těhotenství: těhotenství není přímá kontraindikace. Kolegyně lektorka sama stála v konstelaci ještě den před porodem. Je ale určitě třeba zvýšené opatrnosti.
Poznámka k epilepsii: ani epilepsie není úplnou kontraidikací. Pokud se vedoucí, účastník a skupina dohodnou, je možné pracovat i s epileptiky. Je ale nutné být připraveni na případný záchvat (např. po absolvování semináře). I epilepsie může mít systemické pozadí.
je příznivé absolvovat seminář společně s partnerem?
Ano, velmi. Za předpokladu, že je to partnerovo dobrovolné rozhodnutí.
je někdy nutné stáhnout účastníka z “role“, vzhledem k ohrožení jeho psych. stavu?
Opět bych odkázal na otázku zodpovědnosti. Jestli je váš psychický stav ohrožen, můžete rozhodnout nejlépe vy sama. Pak není problém z role, konstelace či z celé skupiny vystoupit. Každý se vyrovnává s náročnými situacemi jinak a stejně tak jsou různé i reakce představitelů. Je jen na vás, jak daleko v roli půjdete. Snažím se představitele nenechat utéct z obtížných situací (neboť právě útěky je do obtížných situací dostaly), ale dělám tak – i dle ohlasů – velice jemně, spíš méně než více.

je tato metoda vhodná i pro osobu potlačující vzpomínky na sex. zneužití v dětství?
Nanejvýš vhodná.
nemůže se z častého stavění do rolí stát závislost?
Z něčeho tak obtížného? Vlastně proč ne, něco jako adrenalinový sport. Vždyť esoterika je taková moderní zábava. Otázka je, co myslíte závislostí – jestliže jsem nevrlý, rozlámaný a celý bolestivý bez svého ranního kilometru v bazénu – jsem na pohybu závislý? Jestliže se bez každodenní půlhodinky meditace stávám podrážděným, nervózním a zoufalým, jsem závislý na Bohu? A jestliže ano, je to dobře nebo špatně?
jak dlouho se touto metodou zabýváte?
Konstelace jsem potkal v r. 2001, výcvik jsem dokončil v únoru 2004, samostatně vedu konstelace od r. 2003.

praktikujete ji i při běžné terapii s pacienty?
Nejsem psycholog ani psychiatr, tzn. nemám pacienty.
Konstelace vycházejí z jiného než akademického prostředí, většina lektorů „první vlny“ jsou neprofesionálové. Spolu se mnou však absolvovalo výcvik hned několik profesionálů. Ti však zatím dělají konstelace okrajově jako doplnění své praxe nikoli pro veřejnost.
je účinek této metody dlouhodobě ověřen a setkáváte se vždy s jejími pozitivními účinky?
Neexistuje zatím žádná validní studie, která by dokazovala účinnost konstelací. O něco takového se v současnosti pokouší Jan Bílý.
Samozřejmě se setkávám se subjektivními výpovědmi, jejich citace ale nemá tu správnou váhu.
Usuzovuji z této otázky, že jste sama konstelace ještě neabsolvovala – účinky změny jsou často až dramaticky citelné ihned v konstelaci. To je ale jen jeden z aspektů, který nevypovídá o dlohodobém fungování. Dlouhodobé účinky jsou velmi těžce zachytitelné.
Osobně považuji za velmi důležitý dlouhodobý efekt konstelací obrovské rozšíření pohledu na život. Nahlédnutí řádu, celku…
K této otázce viz také článek Účinnost terapie.

Milá tazatelko, rád jsem zodpověděl vaše otázky, zvlášť když mohou být prospěšné i dalším. Dovolte mi ještě několik poznámek.

Jak už jsem psal v tomto článku, jsem po vícero zkušenostech ve střehu, jsa takto zkušebně dotazován.

Naprosto chápu, že chcete-li se vydat do oblastí citlivých až bolestivých, je k tomu třeba maximální pocit bezpečí. Je ale otázkou, v které chvíli se snaha o bezpečí změní ve snahu o kontrolu. Přiznávám se, že jsem byl vaším přístupem rozladěn. Cítil jsem to takto: dobrá, půjdu na ten zpropadený seminář, ale jen když bude po mém. Změna, po které toužíte a které se zároveň tak obáváte bude bolestivá, to je snad jediné, co vám mohu slíbit. Uvažte ale sama, zda setrvávání ve stávajícím stavu není ve výsledku horší.

Někdy je lepší hrozný konec než hrůza bez konce.
Přeji hezký den

You may also like...